Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i historie (USM5-LAP90-HIS)

Om emnegruppen

Masterspesialisering i historie i Lektor- og adjunktprogrammet består av følgende emner:

Emner i emnegruppen

Et metodologi-emne :

Studenter som begynner på programspesialiseringen våren 2012 kan velge mellom HIS4050 og HIS4020.

Tre obligatoriske emner:

Studenter som startet tidligere enn 2012 på programspesialiseringen hadde følgende obligatorisk metodeemne i emnegruppen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Det kan søkes innpass til masterspesialsieringene i historie. Emnegruppen bygger på studier i historie tilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning i historie som angitt ovenfor.

  • Søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar. Siste frist for søknad om opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter er 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.