Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i informatikk (USM5-LAP90-INF)

Om emnegruppen

Bakgrunn for opptak
For å kvalifisere for masterspesialisering i informatikk må du:

Anbefalte planer for studenter som skal ta mastergrad i informatikk finner du på sidene til LAP-programmet

Emner i emnegruppen

Masterspesialisering
For å fullføre masterspesialisering i informatikk må du oppnå en 90-gruppe i informatikk:

90-gruppe – LAP Masterspesialisering i informatikk (USM5-LAP90-INF)

Emner i emnegruppen
Obligatoriske emner:

  • De øvrige 60 sp velges blant informatikkemner på 4000- eller 5000-nivå. Alle 4000- og 5000-emner ved institutt for informatikk kan inngå som en del av masterprogrammet.

Masteroppgaven tas siste semester i studiet.
"Oppbygging og gjennomføring":

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger