Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i kjemi (USM5-LAP90-KJM)

Om emnegruppen

Emnegruppen inneholder 60 studiepoeng emner og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Emnegruppen bygger på 80-gruppe – LAP Kjemi

Obligatorisk i emnegruppen:

KJM-MEF4010 - Eksperimentelle metoder

Sterkt anbefalte emner i emnegruppen:

KJM4020 - Vitenskapelig kommunikasjon
KJM4030 - Pedagogikk og undervisningstrening
KJM4000 - Anvendt spektroskopi

Øvrige emner i emnegruppen vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved og velges hovedsakelig blant KJM4xxx-emner i samråd med veileder ved Kjemisk institutt.

Vi har et Skolelaboratorium som tilbyr LAP-masteroppgaver på 30 studiepoeng, for eksampel problemstillinger knyttet til undervisningsperspektiver i kjemifaget. Flere lærere ved Kjemisk institutt tilbyr dessuten 30-studiepoengs masteroppgaver i kjemi. Ta kontakt med studiekonsulenten ved Kjemisk institutt for ytterligere informasjon.


Studenter tatt opp tidligere enn Vår 2007 følger "denne studieplanen":

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Grupper som tilbyr masteroppgaver:

  • Forskningsgruppen for Funksjonelle uorganiske materialer. Oppgaver