Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i matematikk (USM5-LAP90-MAT)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

  • MAT5930L - Masteroppgave i matematikk, Lektor- og adjunktprogrammet

Ett emne velges blant

Ett emne velges blant

I tillegg velges to emner på 3000- eller 4000-nivå blant MAT, MAT-INF eller INF-MAT emner. Disse emnene velges i samarbeid med veileder.

NB! Disse emnegruppene er basert på 80-gruppen i matematikk som LAP - studenter som begynte studiene i 2006 vil ha. For studenter som begynte før 2006 vil emnegruppen måtte tilpasses/forandres i henhold til emnene som er tatt tidligere i studiet.

I begynnelsen av 1. semestret vil det avholdes et informasjonsmøte på Matematisk Institutt der alle studentene vil få tildelt en kontaktperson blant de ansatte. I løpet av dette semestret skal kontaktpersonen ordne kontakt med en veileder (som godt kan være kontaktpersonen selv).
Veilederen vil gi råd om hvike valgfrie emner som bør velges i 2. semester med tanke på tiltenkt tema for masteroppgaven.
Detaljert prosjektbeskrivelse for masteroppgaven vil først bli utdelt i begynnelsen av 3. semestret, og den ferdige oppgaven skal da innleveres innen 17 uker.
Har du faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med Arne B. Sletsjøe (arnebs at math.uio.no), tlf. 22 85 59 02.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger