Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i molekylær biovitenskap (USM5-LAP90-MBV)

Om emnegruppen

Masterspesialisering i molekylær biovitenskap er en av mange mulige masterspesialiseringer innenfor universitetets Lektor- og adjunktprogram (LAP), og utgjør de tre siste semestrene av dette studieprogrammet (90 studiepoeng).

Masterspesialiseringen går over tre semestre (90 studiepoeng), og inkluderer en kort masteroppgave (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng med teoretisk pensum. Selve masteroppgaven gjennomføres i siste semester og vil strekke seg over 17 sammenhengende uker med litteratursøk innen fagområdet for oppgaven, praktisk oppgave for å lære deg relevante metoder i laboratoriet og skriving. Masterspesialiseringen avsluttes med en 3 ukers periode med forberedelser og gjennomføring av mastereksamen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

To emner velges blant

I tillegg velges to valgfrie MBV3000 eller MBV4000 emner etter avtale med veileder

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Forutsetter 80 gruppe LAP-biologi, med MBV 1030 som et obligatorisk emne
• Gjennomsnittskarakter på C eller bedre på 80 gruppen