Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i mekanikk (USM5-LAP90-MEK)

Om emnegruppen

Mekanikk er spesielt godt egnet til å styrke og bygge bro mellom fagene fysikk og matematikk. Mekanikk er dessuten nært knyttet til sentrale deler av Norges økonomiske virksomhet f.eks. olje-, gass- og verksindustrien, samtidig som det bidrar til vår forståelse av viktige naturfenomen som havbølger, tidevann, værsystemer mm. En realfagslærer i matematikk og fysikk med en masterspesialisering i mekanikk vil lett kunne vise de anvendte sidene av disse fagene og således være et godt supplement til den tradisjonelle realfagslæreren.

Programspesialiseringen går over tre semestre (90 studiepoeng), og inkluderer en kort masteroppgave (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng med teoretisk pensum.


Programspesialiseringen har to varianter: Faststoffmekanikk og Fluidmekanikk.

Emner i emnegruppen

Fluidmekanikk

Obligatoriske emner

To emner velges blant

Faststoffmekanikk

Obligatoriske emner

To emner velges blant

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
For å kunne påbegynne programspesialiseringen i mekanikk må man tilfredstille kravene til

  • 60 gruppe LAP-matematikk + 80 gruppe LAP- fysikk
    eller
  • 80 gruppe LAP-matematikk + 60 gruppe LAP-fysikk

Innen disse emnegruppene må du ha valgt:

obligatorisk emne:
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse

og et av følgende:
MEK1500 - Faststoffmekanikk (hvis du ønsker programspesialisering på masternivå i Faststoffmekanikk)
MEK2200 - Viskøse væsker og elastiske stoffer (hvis du ønsker programspesialisering på masternivå i Fluidmekanikk)

Gjennomsnittskarakter på C eller bedre på 80 gruppen

Kontakt

Kontaktperson ved Matematisk institutt: Karsten Trulsen: karstent@math.uio.no