Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i medievitenskap (USM5-LAP90-MET)

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

50 studiepoeng velges fritt blant de emner Institutt for medier og kommunikasjon til enhver tid tilbyr. Det må velges blandt MEVIT4000 -emner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen bygger på studier i medievitenskap tilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre). Krav til innhold i de 80 studiepoengene.