Emnevalg innen programspesialisering i nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap

Følgende emner kan velges av studenter som følger programspesialisering innen nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap innen Lektor- og Adjunktprogrammet (LAP) og Lektorprogrammet.

Emnelisten gjelder for:

UVM5-LEKT90-NOR

USM5-LAP90-NOR.

NOAS4101 - Andrespråksforskning i faghistorisk lys (10 studiepoeng)

NOAS4102 - Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring (10 studiepoeng)

NOAS4103 - Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng)

NOR4103 - Indre språkhistorie (10 studiepoeng)

NOR4110 - Språknormering og språkplanlegging i Norden 2 (10 studiepoeng)

NOR4112 - Syntaks og morfologi (10 studiepoeng)

NOR4115 - Historisk morfologi i skandinavisk (10 studiepoeng)

NOR4116 - Nordiske språk i jamføring NEDLAGT

NOR4117 - Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom (10 studiepoeng)

NOR4120 - Dialektologi og sosiolingvistikk 3 (10 studiepoeng)

NOR4160 - Nordisk sakprosa (10 studiepoeng)

NOR4310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng)

NOR4312 - Litteraturdidaktikk (10 studiepoeng)

NOR4314 - Litteraturkritikk (10 studiepoeng)

NOR4320 - Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng)

NOR4425 - Epokestudium i nordisk litteratur B  (10 studiepoeng)

NOR4340 - Sjangerstudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng)

NOR4440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng)

NOR4360 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng)

NOR4460 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng)

NOR4380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng)

NOR4480 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng)

NOR4410 - Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng)

RETKOM4102 - Retorisk temastudium (10 studiepoeng)

RETKOM4105 - Institusjonelle samtaler (10 studiepoeng)

RETKOM4140 - Tekstvitenskap (10 studiepoeng)

SPR4110 - Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet (10 studiepoeng)

SPR4120- Språkholdninger (10 studiepoeng)

NDID4020- Skriftelige og muntlige tekster i klasserommet (10 studiepoeng)

Publisert 1. des. 2011 10:02 - Sist endret 3. feb. 2015 14:19