Valgfrie emner med nordisk/nordiskfaglig relevans

For nærmere informasjon se Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) Her er blant annet beskrivelse av de ulike emnene lagt ut.

Kode Navn Studiepoeng Undervises
ISL4100 Islandsk 3, fordjuping i moderne islandsk språk 10 hver høst
ISL4101 Islandsk 4, fordjuping i moderne islandsk språk 20 hver høst
LIT4000 Litteraturvitenskapelig forskningspraksis 5 hvert semester
NAVN4100 Namnegransking 1 10 hver høst
NAVN4101 Namnegransking 2 20 hver høst
NAVN4160 Bruk, vern og forvaltning av namn 2 10 hver vår
NAVN4161 Namn i historisk perspektiv 2 10 hver vår
NFI4130 Norrøn tekst 2 10 hver høst
NFI4131 Norrøn tekst 3 20 hver høst
NOR4000 Historisk syntaks 10 annenhver høst
NOR4100 Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap 10 hver høst
NOR4103 Indre språkhistorie 2 10 annenhver vår, start V04
NOR4104 Indre språkhistorie 3 20 annenhver vår, start V04
NOR4105 Lese- og skriveferdighet i Norden i historisk perspektiv 10 hver høst
NOR4110 Språknormering og språkplanlegging i Norden 2 10 annenhver høst, start H03
NOR4111 Språknormering og språkplanlegging i Norden 3 20 annenhver høst, start H03
NOR4112 Syntaks og morfologi 2 10 hver vår
NOR4113 Syntaks og morfologi 3 20 hver vår
NOR4114 Skriveferdighet og tekstkunnskap 2 10 hvert semester
NOR4120 Dialektologi og sosiolingvistikk 3 10 hver høst
NOR4121 Dialektologi og sosiolingvistikk 4 20 hver høst
NOR4130 Elevtekster 2 10 annenhver høst, start H03
NOR4131 Elevtekster 3 20 annenhver høst, start H03
NOR4132 Språk og tekst på Internettet 2 10 annenhver vår, start V05
NOR4133 Språk og tekst på Internettet 3 20 annenhver vår, start V05
NOR4140 Tekst og kommunikasjon 2 10 hver vår
NOR4141 Tekst og kommunikasjon 3 20 hver vår
NOR4150 Færøysk 2 10 hver høst
NOR4151 Færøysk 3 20 hver høst
NOR4300 Faghistorisk innføring i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap 5 hvert semester
NOR4302 Nordisk litteraturhistorie - forskning og formidling 10 hver høst
NOR4308 Tekstkunnskap og tekstbedømmelse 10 hver høst
NOR4310 Nordisk, særlig norsk, barne- og ungdomslitteratur 3 10 hver høst
NOR4311 Nordisk, særlig norsk, barne- og ungdomslitteratur 4 20 hver høst
NOR4314 Litteraturkritikk 10 hver høst
NOR4320 Epokestudier: varierende emner (generell emnebeskrivelse) 10 hver høst eller oftere
NOR4324 Epokestudium: Det nasjonale og det postnasjonale. Norsk litteratur 1800 til 2000 10 hver høst
NOR4325 Epokestudier: varierende emner (generell emnebeskrivelse) 20 hver høst eller oftere
NOR4329 Epokestudium: Det nasjonale og det postnasjonale. Norsk litteratur 1800 til 2000 20 hver høst
NOR4340 Sjangerstudium: varierende emner (generell emnebeskrivelse) 10 hver høst eller oftere
NOR4343 Sjangerstudium 2: Postkoloniale reiser 10 høst 2005
NOR4344 Sjangerstudium: Moderne norsk dramatikk 10 høst 2005
NOR4345 Sjangerstudium 3: varierende emner (generell emnebeskrivelse) 20 hver høst eller oftere
NOR4348 Sjangerstudium 3: Postkoloniale reiser 20 høst 2005
NOR4349 Sjangerstudium 3: Moderne norsk dramatikk 20 høst 2005
NOR4350 Folkediktning 2 10 annenhver vår, start V04
NOR4351 Folkediktning 3 20 annenhver vår, start V04
NOR4380 Forfatterskapsstudium, varierende tema (generell emnebeskrivelse) 10 hver vår eller oftere
NOR4385 Forfatterskapsstudium, varierende tema (generell emnebeskrivelse) 20 hver vår eller oftere
NOR4482 Forfatterskapsstudium: Tarjei Vesaas 10 høst 2005
NOR4487 Forfatterskapsstudium: Tarjei Vesaas 20 høst 2005
NDID4010 Språkdidaktikk I (nordiske språk, især norsk) 10 hvert semester
NDID4020 Språkdidaktikk II (nordiske språk, især norsk) 10 hvert semester
NDID4030 Språkdidaktikk III (nordiske språk, især norsk) 20