Oversikt over aktuelle valgfrie emner fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til masterspesialsieringen i realfagdidaktikk


Biologi

BIO2100 - Generell økologi

BIO2120 - Evolusjonsbiologi

Emner valgt i samråd med veileder, fortrinnsvis fra emnetilbudet på Biologisk institutt


Fysikk
Emner valgt i samråd med veileder, fortrinnsvis fra emnetilbudet på Fysisk institutt

Kjemi
NAT2000 - Naturfag i praksis
Emner valgt i samråd med veileder, fortrinnsvis fra emnetilbudet på Kjemisk institutt

Informatikk
Emner valgt i samråd med veileder, fortrinnsvis fra emnetilbudet på Institutt for informatikk på 4000- eller 5000-nivå

 

Matematikk

MAT2200 - Grupper, ringer og kropper

MAT2300 - Analyse 2

MAT2500 - Geometri

MAT4000 - Tall, rom og lineæritet

INF-MAT4360 - Partielle differensialligninger

INF-MAT4370 - Lineær optimering