Studenter som har påbegynt masterspesialisering i realfagdidaktikk høst 2006 og tidligere kan ha følgende sammensetningObligatoriske emner

Studentene velger avengig av fordypning ett av følgende