Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i samfunnsfagdidaktikk (USM5-LAP90-SDID)

Om emnegruppen

Emnegruppen er under revisjon. Dette kan medføre endringer i hvilke emner som inngår i emnegruppen. Alle studenter som er tatt opp til emnegruppen vil bli sikret et godt tilbud. Emnevalg for vårsemesteret 2012 påvirkes ikke av de eventuelle endringene. Informasjon om eventuelle endringer vil bli gitt så fort som mulig og i god tid før oppmelding til emner i høstsemesteret.


Studiet skal:

 • Videreutvikle studentens samfunnsvitenskapelige, fagdidaktiske
  og pedagogiske kvalifikasjoner i arbeid med samfunnsvitenskaplige fag i skole,
  annen utdanning og formidling.
 • Utvikle forståelse for samspillet mellom elevenes læring på ene
  sida og rammer, mål og innhold for læring i skolen og annen utdanning, og
  undervisning på den andre.
 • Gi studentene forståelse for vitenskapelig tenkemåte og
  forskningens arbeidsmetoder og erfaring i å bruke dette i arbeidet med en
  mastergradsoppgave i fagdidaktikk.
 • Diskutere og utvikle rollen som samfunnsfaglærer, og kritisk
  reflektere over den. Legge grunnlaget for å utøve rollen som
  samfunnsfaglærer på ulike måter, og kritisk reflektere over den.
 • Diskutere og utvikle studentenes kunnskaper om skolens oppgave
  og innhold i et samfunnsperspektiv.
 • Utvikle studentenes kompetanse til å samhandle om innovasjon,
  skoleutvikling og andre viktige samarbeidsområder.

Emner i emnegruppen

Studiets oppbygging

Obligatoriske emner

To fagdidaktiske emner (20 studiepoeng)

20 studiepoeng metode

Masteroppgave

Valgfrie emner

To samfunnsfaglige emner (20 studiepoeng) fra Institutt for statsvitenskap, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Sosialantropologisk institutt. I valget av fagemner skal minst ett emne på 10 studiepoeng være i det faget som var fordypningen i emnegruppen på 80 studiepoeng fra LAP.

Studenter som innpasses til masterspesialiseringen må be om veiledning for valg av emner.

 

Statsvitenskap:
Valgfrie emner ved Institutt for statsvitenskap på 4000 nivå. Emnene skal godkjennes av ILS.

Sosiologi:

Samfunnsgeografi:

Sosialantropologi:

I tillegg er det mulig å velge ett emne (10 sp) på 2000-nivå, forutsatt at dette emnet ikke inngår allerede i 80-gruppen eller overlapper med avlagte emner.


Fra samfunnsgeografi kan følgende emner inngå:

Fra sosialantropologi kan følgende emner inngå:

Det kan søkes godkjenning av andre emner dersom de er relevante for masteroppgaven

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen

 • A. Beståtte eksamener fra de første tre og et halvt årene i
  Lektor- og adjunktprogrammet (LAP) inklusive en emnegruppe på 80 studiepoeng
  godkjent som grunnlag for videre studier i LAP innenfor
  samfunnsfagdidaktikk.
 • B. Bestått bachelorgrad eller tilsvarende inklusive en
  emnegruppe i enten statsvitenskap, sosiologi eller sosialantropologi på 80
  studiepoeng - godkjent som grunnlag for videre studier i LAP med spesialisering
  samfunnsfagdidaktikk + praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
 • C. Allmennlærerutdanning pluss 80 studiepoeng emnegruppe i
  enten statsvitenskap, sosiologi eller sosialantropologi - godkjent som grunnlag
  for videre studier i LAP med spesialisering samfunnsfagdidaktikk.
 • Søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar
  Det er ikke lenger mulig for eksterne, studenter uten studierett på Lektor-og Adjunktprogrammet å søke opptak til emnegruppen. Siste frist for eksterne søkere var 15.10.2010.