Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i samfunnsgeografi (USM5-LAP90-SGO)

Om emnegruppen

Emnegruppen består av ulike teorikurs med et omfang på til sammen 60 studiepoeng, i tillegg til en masteroppgave på 30 studiepoeng

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger