Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

90-gruppe – LAP Programspesialisering i tysk (USM5-LAP90-TYSK)

Om emnegruppen

Studenter som skal studere programspesialisering i tysk, kan velge mellom fordypning i språk, litteratur eller kultur. Studenten skal velge 20 studiepoeng i valgte fordypning utover de obligatoriske emnene.

I tillegg kan man velge mellom en 30 studiepoengs masteroppgave eller en 60 studiepoengs masteroppgave.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner i språk - Velg blant emner med kode TYSK41XX

Valgfrie emner i litteratur - Velg blant emner med kode TYSK43XX

Valgfrie emner i kultur - Velg blant emner med kode TYSK45XX

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen bygger på studier i tysk tilsvarende 80 studiepoeng (evt. mellomfag) med karakteren 2,7 eller bedre (evt. karakteren C eller bedre).

Krav til innhold i de 80 studiepoengene. Søkere med universitetsbakgrunn må ha avlagt bachelor- eller cand.mag-grad og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Interesserte med annen lærerutdanning kan også søke opptak. Det stilles tilsvarende krav til faglig fordypning i tysk som angitt ovenfor.

Muligheten for opptak på LAP-programspesialiseringer for eksterne studenter er avviklet. Siste mulighet for dette var 15. oktober 2010, med oppstart januar 2011.