60-gruppe – Lektorprogrammet Geografi (UVM5-LEKT60-GEO)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i geografi og geofag i den videregående skolen.

Emnegruppen gir en innføring i geofag med vekt på naturgeografi, geologi og samfunnsgeografi. Emnegruppen er sammensatt spesielt med tanke på undervisning i fellesfaget geografi i første klasse, vg1, på videregående skole og det nye programfaget (studieretningsfaget) geofag på vg2 og vg3.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Ett av disse to emnene (10 studiepoeng):

og ett av disse to emnene (10 studiepoeng):

I tillegg velger du ett av disse tre emnene (10 studiepoeng):

Emnet GEF1100 erstattet høsten 2011 GEF1000 .
Emnet SGO2301 erstattes av SOSGEO2301 fra og med våren 2015.

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF