60-gruppe – Lektorprogrammet Kjemi (UVM5-LEKT60-KJE)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i kjemi i den videregående skolen.

Emnegruppen gir først og fremst en innføring i kjemi, med grunnleggende generell, organisk, uorganisk, analytisk og fysikalsk kjemi. I tillegg tar man ett grunnleggende matematikkemne, som er et viktig støttefag innen kjemi.

Emnegruppen består av 6 obligatoriske emner av totalt 60 studiepoeng.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

For kull 2009 og 2010 kan emnet MBV-KJM1030 erstattes av KJM2200- Biologisk kjemi.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF