60-gruppe – Lektorprogrammet Spansk (UVM5-LEKT60-SPA)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i spansk i den videregående skolen samt på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av 6 obligatoriske emner av 10 studiepoeng.

De obligatoriske emnene er:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP