60-gruppe – Lektorprogrammet Tysk (UVM5-LEKT60-TYSK)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i tysk i den videregående skolen samt på ungdomstrinnet i grunnskolen.

60-gruppen i tysk består av 5 obligatoriske emner av totalt 50 studiepoeng og et valgfritt emne av 10 studiepoeng.

TYSK1101 – Tysk språk: Leseferdighet (nedlagt) er et tilbud til studenter som trenger å styrke sine leseferdigheter i tysk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

I tillegg velges et av følgende emner:

10 studiepoeng valgfrie emner velges blant:

Det anbefales på det sterkeste å ta en del av studiet som et utenlandsopphold.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP