80-gruppe – Lektorprogrammet Engelsk (UVM5-LEKT80-ENG)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i engelsk i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i engelsk i grunnskolen.

Emnegruppen består av 6 obligatoriske emner av tilsammen 60 studiepoeng og 20 studiepoeng valgfrie emner.

De obligatoriske emnene er (60 studiepoeng):

Emner i emnegruppen

Ett av følgende emner innen engelsk språk:

* Andre emner innen engelsk språk kan godkjennes

Ett av følgende emner i litteratur og områdestudier:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP