80-gruppe – Lektorprogrammet Samfunnsfag (UVM5-LEKT80-SAMF)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for studenter med opptak på Lektorprogrammet. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i samfunnsfaget i den videregående skole, samt på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen.

For studenter som fikk opptak høsten 2009 gjelder også følgende

80-gruppen i samfunnsfag består av 8 obligatoriske emner. I tillegg til de 7 emnene som er opplistet nedenfor inkluderer også emnegruppen en fordypningsoppgave med fagdidaktikk (10 studiepoeng med emnekode SVLEP3090).

Emner i emnegruppen

I tillegg velger du ett av følgende emner:

Fra og med våren 2017 erstattes SOS2800 med SOSGEO2800

For studenter med opptak før 2012 kan emnet STV1020 – Metode og statistikk erstattes med SOS1120 – Kvantitativ metode (videreført).

For studenter med opptak høsten 2010 kan følgende emnegruppe være gyldig:

  • SOS2400 eller SOS2402 kan inngå istedet for SOS2100 eller SOS2200
  • SOS2800 kan erstattes av SOS2100 eller SOS2200. Og SOS2400 eller SOS2402 inngår da også i emnegruppen.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-KSF