80-gruppe – Lektorprogrammet Spansk (UVM5-LEKT80-SPA)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i spansk i den videregående skolen samt på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av 6 obligatoriske emner av 10 studiepoeng og 20 studiepoeng valgfrie emner

De obligatoriske emnene er:

Minst 10 studiepoeng velges blant følgende emner:

Fra og med våren 2016 erstattes SPA2103 - Spansk språkhistorie A og SPA3103 - Spansk språkhistorie B (5 + 5 sp) med SPA2104 - Spansk språkhistorie (10 sp)

10 studiepoeng kan velges blant følgende emner:

Fra og med høsten 2016 vil SPA2309 erstatte SPA2302

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP