UVM5-LEKT90-ENG-GR1

Programspesialiseringen i engelsk (UVM5-LEKT90-ENG) utgjør de tre siste semestrene i Lektorprogrammet.

Emnesammensetning finner du på programspesialiseringens nettside.

Denne siden gir oversikt over emner i Gruppe 1.

 

Du velger tre emner fra gruppe 1.

Følgende emner inngår i Gruppe 1:

Litteraturemner før 1900:

Litteraturemner:

Språkemner:

Amerikanske studier emner:

Britisk områdestudier emner:

Publisert 3. aug. 2012 09:54 - Sist endret 27. mars 2017 10:36