UVM5-LEKT90-ENG-GR2

Programspesialiseringen i engelsk (UVM5-LEKT90-ENG) utgjør de tre siste semestrene i Lektorprogrammet.

Emnesammensetning finner du på programspesialiseringens nettside.

Denne siden gir oversikt over emner i Gruppe 2.

 

Du velger to emner fra gruppe 2.

Følgende emner inngår i Gruppe 2:

Litteraturemner før 1900:

Litteraturemner:

Språkemner:

Amerikanske studier emner:

Publisert 3. aug. 2012 10:01 - Sist endret 10. aug. 2017 12:00