90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i engelsk (UVM5-LEKT90-ENG)

Om emnegruppen

Programspesialisering i engelsk ut gjør de tre siste semestrene av studieprogrammet. Du kan velge om du vil skrive masteroppgave innen engelsspråklig litteratur, britiske områdestudier, Nord-Amerika-studier eller engelsk språk.

I første semester tar du et teori- og metodeemne på 10 studiepoeng hvor du skriver en obligatorisk prosjektskisse som vil være utgangspunkt for din masteroppgave. Du vil få tildelt veileder basert på prosjektskissen. Teori- og metodeemnet velger du ut fra hvilken disiplin du ønsker å skrive masteroppgaven din innen. Du tar samtidig 20 studiepoeng emner.

I ditt andre semester tar du 30 studiepoeng emner. Det anbefales at du reiser på utveksling i andre semester. Reiser du ut i andre semester må du likevel levere prosjektskisse før ditt tredje semester. Om du ønsker å skrive masteroppgave innen britiske områdestudier må du ta metodeemnet i ditt andre semester.

I tredje semester skriver du masteroppgaven din, ENG4790 - Masteroppgave i engelsk, lektor- og adjunktprogrammet (30).

Sammensetning av emnene skal være som følger:

  • 10 studiepoeng metode/teori, enten i engelsspråklig litteratur, britiske områdestudier, Nord-Amerika-studier eller engelsk språk, avhengig av hvilken disiplin masteroppgaven din er innen.
  • Mer enn én disiplin (språk, område, litteratur) må være representert, og minst ett emne må være i litteratur før 1850 hvis dette ikke er avlagt på bachelornivå.
  • Du tar tre emner fra Gruppe 1. Gruppe 1 består av heisemner, hvor undervisningen er sammen med bachelorstudenter. Du velger 4000 versjonen av emnet. Har du tatt 2000 versjonen kan du ikke ta 4000 versjonen.
  • To emner fra Gruppe 2. Dette er masterseminarer hvor undervisningen kun er for masterstudenter.
  • Velger du å skrive masteroppgave i engelsk språk må du ha minst 30 studiepoeng emner i engelsk språk, pluss metodeemnet, og du må ha 10 studiepoeng i ett språklig emne fra perioden frem til år 1500. (ENG4154/4155/4156/4160). Velger du språk er det ingen krav om hvor mange emner du må ha fra gruppe 1 og 2.

For veiledning i valg av emner, størrelse på masteroppgave, hjelp til å finne veileder eller andre engelskfaglige spørsmål, ta kontakt med studiekonsulent for engelsk.

Emner i emnegruppen

Masteroppgave

Oversikt over emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-FSP

Annet

Opptakskrav

For studenter som allerede har studierett på Lektor- og adjunktprogrammet

Følgende emner/emnegrupper må være bestått før oppstart med programspesialiseringen (masterdelen) av lektorprogrammet:

 

.              Emnegruppe på 80 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene (fag 1)

.              Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene (fag 2)

.              Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på 60 studiepoeng inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis

.              Ex.phil

 

Unntak:

Studenter som mangler et fag ("hengefag") i 60-Gruppen (fag 2) kan likevel begynne med programspesialiseringen.

Studenter som søker opptak til programspesialisering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og mangler et fag i enten 60-Gruppen eller 80-Gruppen kan likevel begynne med programspesialiseringen.

 

For studenter som er registrert i Lektor- og adjunktprogrammet (LAP) gjelder egne opptaksregler. For detaljer se:

http://www.uio.no/studier/program/lap/opptak_programspesialisering.html