Programspesialisering fransk kull2009-2010

Programspesialiseringen i fransk utgjør de tre siste semestrene av Lektorprogrammet (LeP). Du kan velge om du skrive masteroppgave innen fransk språk, franskspråklig litteratur eller Frankrike-studier.

Spesialiseringen består av emner på tilsammen 60 studiepoeng, samt en masteroppgave på 30 studiepoengs omfang. Sammensetningen av emnene vil variere ut fra spesialiseringen i masteroppgaven.

Det finnes mulighet for å skrive en masteroppgave på 60 studiepoeng innen en av franskfagets disipliner om veileder anbefaler dette. For mer informasjon ta kontakt med studiekonsulenten for fransk.

Du må levere prosjektskisse om temaet for masteroppgaven og denne skal godkjennes av fagmiljøet før veileder tildeles.

Masteroppgave

SPRÅK

Hvis du skal skrive masteroppgave om et språklig tema velger du minst 30 studiepoeng i fransk språk og 10 studiepoeng innen franskspråklig litteratur og 10 studiepoeng innen områdekunnskap. De resterende 10 studiepoengene velger du fritt mellom alle tre disipliner.

LITTERATUR

Hvis du skal skrive masteroppgave om et litterært tema tar du de obligatoriske emnene LIT4000-Litteraturvitenskapelig forskningspraksis og FRA4300- Skriveseminar- om å skrive masteroppgave samt minst 20 studiepoeng til i franskspråklig litteratur. I tillegg tar du 10 studiepoeng innen fransk språk og 10 studiepoeng i områdekunnskap. De resterende 10 studiepoengene velger du fritt mellom alle tre disipliner.

OMRÅDEKUNNSKAP

Hvis du skal skrive masteroppgave om innen områdekunnskap tar du det obligatoriske emnet FRA4550- Teori og metode for Frankrike-studier og minst 20 studiepoeng til innen områdekunnskap. I tillegg tar du 10 studiepoeng innen fransk språk og 10 studiepoeng i fransksprålig litteratur. De resterende 10 studiepoengene velger du fritt mellom alle tre disipliner.

Oversikt over hvilke emner som tilbys finner du på:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ilos/.

Merk at noen av emnene på 4000-nivå er heisemner. Det vil si at de også finnes som emner på bachelornivå og
overlapper mot mastervarianten. Har du tatt et slikt emne på 2000-nivå som en del av bachelorgraden, har du ikke
anledning til å ta det på nytt som en del av mastergraden. Det fremgår av emnebeskrivelsen om det er slik
overlapp.

Emner i språk har kode FRA41XX. Emner i franskspråklig litteratur har kode FRA43XX eller FRA44XX. Emner i områdekunnskap har kode FRA45XX.

For veiledning i valg av emner eller andre spørsmål, ta kontakt med studiekonsulenten for fransk.

 

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

  • Emnegruppen på 80 studiepoeng innen fransk. Krav til innhold i de 80 studiepoengene.
  • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene.
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.

Publisert 18. juni 2015 13:00 - Sist endret 18. juni 2015 13:00