90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i fysikk (UVM5-LEKT90-FYS)

Om emnegruppen

Programspesialisering i fysikk utgjør de tre siste semestrene av Lektorprogrammet (90 studiepoeng). Spesialiseringen inkluderer en masteroppgave (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng med teoretisk pensum. Selve masteroppgaven gjennomføres vanligvis i siste semester.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

 • FYS5930L

Det teoretiske pensum velges i samråd med veileder/koordinator ved Fysisk insitutt og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres i tilknytning til. Emnene velges blant instituttets emner på masternivå (4-5000 nivå) og etter følgende retningslinjer:

 • Minst 20 studiepoeng må være emner med ”FYS”-kode på avansert nivå. Med 'avansert' menes emner på 4000/5000-nivå, men ikke 4000-emner som også finnes i en 3000-utgave ("klonede" emner).
 • Inntil fire emner i tillegg i fysikk eller andre relevante fag. ”Klonede” emner med FYS-kode blir automatisk godkjent. Bacheloremner og/eller ”klonede” emner i andre realfag, vurderes etter søknad.
 • Inntil 10 studiepoeng kan være spesialpensum
 • Inntil 10 studiepoeng med annen faglig opplæring

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

 • UVM5-LEKT-09
 • LEKT-09-RF

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Opptakskrav for emnegruppen:

 • Emnegruppen på 80 studiepoeng innen fysikk. Krav til innhold i de 80 studiepoengene.
 • Emnegruppe på 60 studiepoeng innenfor de fastlagte studieløpene.
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
 • Ex.phil

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.