90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i mekanikk (UVM5-LEKT90-MEK)

Om emnegruppen

Mekanikk er spesielt godt egnet til å styrke og bygge bro mellom fagene fysikk og matematikk. Mekanikk er dessuten nært knyttet til sentrale deler av Norges økonomiske virksomhet f.eks. olje-, gass- og verksindustrien, samtidig som det bidrar til vår forståelse av viktige naturfenomen som havbølger, tidevann, værsystemer mm. En realfagslærer i matematikk og fysikk med en masterspesialisering i mekanikk vil lett kunne vise de anvendte sidene av disse fagene og således være et godt supplement til den tradisjonelle realfagslæreren.

Programspesialiseringen går over tre semestre (90 studiepoeng), og inkluderer en masteroppgave (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng med emner. Selve masteroppgaven gjennomføres vanligvis i siste semster.

Programspesialiseringen har to varianter: faststoffmekanikk og fluidmekanikk.

Programspesialisering innen fastsstoffmekanikk tilbys avhengig av kapasitet.

Emner i emnegruppen

Fluidmekanikk

Obligatoriske emner

Fire emner, totalt 40 studiepoeng, velges blant

  • Andre emner kan velges i samråd med veileder.

Disse emnene velges i samråd med veileder/koordinator ved Matematisk institutt, og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven knyttes til.

Faststoffmekanikk

Obligatoriske emner

Tre emner, 30 studiepoeng, velges blant

Disse emnene velges i samråd med veileder/koordinator ved Matematisk institutt, og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven knyttes til.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF

Annet

Opptak til emnegruppen
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Emnegruppen bygger på studier i matematikk og fysikk. For å kunne påbegynne programspesialiseringen i mekanikk må man tilfredstille kravene til:

Innen disse emnegruppene må du ha valgt:

obligatorisk emne:
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse

og et av følgende:
MEK2500 - Faststoffmekanikk (hvis du ønsker programspesialisering i Faststoffmekanikk)
MEK3220 - Viskøse væsker og elastiske stoffer (hvis du ønsker programspesialisering i Fluidmekanikk)

I tillegg til å ha fullført:

  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.

Kontakt

Kontaktperson ved Matematisk institutt: Karsten Trulsen: karstent@math.uio.no