Programspesisalisering spansk kull 2009-2010

Emnegruppen gjelder for studenter med opptak 2009 - 2010. Programspesialisering i spansk utgjør de tre siste semestrene av Lektorprogrammet. Du kan velge om du vil skrive masteroppgave innen spansk språk, spanskspråklig litteratur eller Latin-Amerika-studier. Innen språk eller litteratur kan du velge om du vil skrive en masteroppgave på 30 eller 60 studiepoeng. Hvis du planlegger en karriere innen forskning, bør du velge en 60-poengsoppgave. Du bør velge emner som støtter opp under temaet for masteroppgaven.

Alle studenter må levere en prosjektskisse. Den vil danne utgangspunkt for masteroppgaven din, og du vil få tildelt
veileder basert på den.

Skal du skrive masteroppgave om spansk språk, velger du IBER4106 – Særemner i portugisisk eller spansk språk (videreført) i første semester av programspesialiseringen.

Skal du skrive masteroppgave om spanskspråklig litteratur, velger du SPA4310 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (videreført) og LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis i første semester av programspesialiseringen.

Det kan også være mulig å skrive 60-poengs masteroppgave om latinamerikanske områdestudier. Hvis du vurderer dette tar du kontakt med undervisningskoordinator for Latin-Amerika-studier Steinar Sæther innen 1. februar i første semester av programspesialiseringen.

Reiser du på utveksling i samme semester som du skal skrive prosjektskisse, må du allikevel levere en prosjektskisse innen en gitt frist. Du får bare uttelling for ett prosjektskisseemne.

Du kan velge de andre emnene blant ILOS’ emner på 4000-nivå med IBER-, LATAM- eller SPA-kode, unntatt leseemner. Du kan også velge inntil ett emne fra et annet fagområde enn spansk og Latin-Amerika.

For veiledning i valg av emner eller andre spørsmål, ta kontakt med studiekonsulenten.

Flere av emnene på 4000-nivå du kan ta er heisemner. Det vil si at de også finnes som emner på bachelornivå. Har du tatt emnet på 2000-nivå som en del av bachelorgraden, er det ikke anledning til å ta det på nytt som en del av mastergraden.

Masteroppgave

Fordypning i spansk språk

Obligatorisk emne:

Fordypning i spanskspråklig litteratur

Obligatorisk emne:

Fordypning i latinamerikanske områdestudier

Obligatorisk emne:

Du kan velge de andre emnene blant ILOS’ emner på 4000-nivå med IBER-, LATAM- eller SPA-kode, unntatt leseemner. Du kan også velge inntil ett emne fra et annet fagområde enn spansk og Latin-Amerika.

Publisert 18. juni 2015 12:20