60-gruppe – Biologi/naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60BIONAT/LEKT14-BIO-60)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner for studenter i kull 2017:

Obligatoriske emner for studenter i kull 2014-2016:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_REALFAG