60-gruppe – Engelsk, lektorprogrammet (LEKT14-60ENG)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

(NORAM1506 er videreført som ENG1506 fra høsten 2016)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • LEKTOR_NORDISK