60-gruppe – Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-60FRA)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Til og med høsten 2017 kunne studentene velge mellom FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (nedlagt) og FRA1000 – Fransk språkbruk

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • LEKTOR_NORDISK