60-gruppe – Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-60FRA)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException

Til og med høsten 2017 kunne studentene velge mellom Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException