60-gruppe – Geofag, lektorprogrammet (LEKT14-60GEOFAG)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner for studenter fra og med kull 2018:

Obligatoriske emner for studenter i kull 2017:

Obligatoriske emner for studenter i kull 2014-2016:

I tillegg velges ett av følgende emner:

Fra og med våren 2016 blir GEG2340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (videreført) videreført av GEO3340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (videreført)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

•LEKTOR_REALFAG