60-gruppe – Matematikk, lektorprogrammet (LEKT14-60MAT)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner for studenter i kull 2017:

Obligatoriske emner for studenter i kull 2014-2016:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

•LEKTOR_REALFAG