60-gruppe – Naturfag, lektorprogrammet (LEKT14-60NATURFAG)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner for studenter i kull 2017:

*) Studenter kan velge mellom KJM1101 og KJM1002 i 60-gruppen i naturfag. KJM1101 anbefales for studenter som har kjemi 2 fra VGS og som planlegger å ta KJM1111. For studenter med KJM1002 kan KJM1111 være krevende.

 

Obligatoriske emner for studenter i kull 2014-2016:

Velg ett av følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_REALFAG