60-gruppe – Nordisk, lektorprogrammet (LEKT14-60NOR)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 studiepoeng velges blant alle NOR-, NOAS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000-nivå fra denne listen og

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • UVM5-LEKSAMF