60-gruppe – Religion og etikk, lektorprogrammet (LEKT14-60REL)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

For kull 2014 og 2015 var Error: java.lang.NullPointerException obligatorisk emne. Det er fra og med høsten 2016 erstattet av Error: java.lang.NullPointerException.

Grunnet endring av undervisningssemester ved TF og HF, har det variert om valgmuligheten mellom TF-emner og HF-emner har vært reell eller ikke.

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException