60-gruppe – Spansk, lektorprogrammet (LEKT14-60SPA)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner fra og med kull 2020

Obligatoriske emner frem til kull 2019

Fra og med høsten 2016 inngår SPA1000 som obligatorisk emner, og SPA2101 utgår fra 60-gruppen.

Fra og med høsten 2018 erstattes IBER1501 med SPA1500

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED
  • UVM5-LEKSAMF
  • LEKTOR_NORDISK