80-gruppe – Engelsk, lektorprogrammet (LEKT14-80ENG)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

(NORAM1506 er videreført som ENG1506 fra høsten 2016)

Valgfrie emner:

 

Studenter i utveksling: studenter som skal på utveksling i 5. semester må finne minst ett emne med semesteroppgave som eksamensform i utlandet. Emnet trenger ikke overlappe et av de tre ovenstående innholdsmessig.


Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED