80-gruppe – Engelsk, lektorprogrammet (LEKT14-80ENG)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

(NORAM1506 er videreført som ENG1506 fra høsten 2016)

Valgfrie emner:

 • 10 studiepoeng velges blant emner på 2000-nivå med ENG- eller NORAM-kode fra denne listen (merk at ikke alle emner går hvert semester), og
 • 10 stp skal velges blant emner som har semesteroppgave som eksamensform. Velg ett av disse emnene:
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException

 

Studenter i utveksling: studenter som skal på utveksling i 5. semester må finne minst ett emne med semesteroppgave som eksamensform i utlandet. Emnet trenger ikke overlappe et av de tre ovenstående innholdsmessig.


Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

 • Error: java.lang.NullPointerException