80-gruppe – Fransk, lektorprogrammet (LEKT14-80FRA)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

30 studiepoeng velges av studenten.

Av de valgfrie emnene må minst 20 av 30 studiepoeng være på 2000- nivå. Minst ett av emnene skal ha semesteroppgave som eksamensform. Til og med høsten 2017 har emnet FRA2303 oppfylt dette kravet. Fra og med høsten 2018 oppfyller FRA2509 kravet. Dersom det tilbys andre emner med semesteroppgave som eksamensform, vil dette også kunne godkjennes. Dette inkluderer FRA3010. Her finner du oversikt over hvilke emner som tilbys.

Valgfrie emner er lagt til 5. semester, og gir gode muligheter for utveksling dette semesteret.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED