80-gruppe – Fysikk, lektorprogrammet (LEKT14-80FYS)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner for studenter i kull 2014-2016:

Obligatoriske emner for studenter i kull 2014-2016:

Studenter i kull 2014-2016 som skulle ta FYS2150L våren 2018, tar FYS3810 istedenfor.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_REALFAG