80-gruppe – Historie, lektorprogrammet (LEKT14-80HIS)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (fra og med kull 2018):

Obligatoriske emner (til og med kull 2017):

Valgfrie emner:

I tillegg velges to valgfrie emner på 2000-nivå med kode HIS fra denne listen.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKSAMF