80-gruppe – Kjemi, lektorprogrammet (LEKT14-80KJEMI)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter på studieløpet Kjemi - matematikk på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner for studenter i kull 2017:


Obligatoriske emner for studenter i kull 2014-2016:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_REALFAG