80-gruppe – Matematikk, lektorprogrammet (LEKT14-80MAT)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner for studenter i kull 2017:

Valgfritt emne:

I tillegg skal studentene velge ett av følgende emner:

MAT2100 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk.  MEK2200 er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse emnene.

 

Obligatoriske emner for studenter i kull 2014-2016:

Valgfritt emne:

I tillegg skal studentene velge ett av følgende emner:

MAT2400 anbefales for studenter som skal ta en faglig mastergrad i matematikk, siden emnet er en forutsetning for å ta flere av mastergradsemnene i matematikk.  MEK2200 (tidligere MEK3220) er påkrevd for de som skal ta en faglig mastergrad i mekanikk. Studenter som skal ta en realfagdidaktisk mastergrad kan velge fritt mellom disse tre emnene.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_REALFAG