80-gruppe – Nordisk, lektorprogrammet (LEKT14-80NOR)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av fem obligatoriske emner, til sammen 60 studiepoeng, samt valgfrie emner av 20 studiepoeng.

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

Det skal velges 20 studiepoeng blant alle NOR-, NOAS- og RETKOM-emner på 1000- og 2000- nivå. Minimum 10 av studiepoengene må være på 2000-nivå.Det velges fra denne listen og

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_NORDISK