80-gruppe – Religion og etikk, lektorprogrammet (LEKT14-80REL)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfritt emne:

I tillegg velges 10 studiepoeng blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKSAMF