80-gruppe – Samfunnsfag, lektorprogrammet (LEKT14-80SAMF)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

*Merk at SOSGEO1120 erstatter SOS1120 fra og med våren 2019.

Studenter med opptak høsten 2018 skal velge mellom SGO2100, SGO2200 eller SGO2302 i stedet for SGO1001, som etter våren 2019 ikke lenger undervises i vårsemesteret.

**Studenter som tidligere har avlagt andre bacheloroppgaveemner enn SVLEP3090 ved SV kan få disse godkjent som erstatning for SVLEP3090.

 

Valgfritt emne:

I tillegg velges 10 studiepoeng fritt blant alle bacheloremner på SV-fakultetet (nivå 1000-3000), under forutsetning av at eventuelle forkunnskapskrav er oppfylt.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKSAMF