80-gruppe – Spansk, lektorprogrammet (LEKT14-80SPA)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2014.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av seks obligatoriske emner, til sammen 60 studiepoeng, samt valgfrie emner på 20 studiepoeng.

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

Totalt skal studenten velge 20 stp i valgfrie emner:

Fra og med våren 2016 erstattes SPA2103 - Spansk språkhistorie A og SPA3103 - Spansk språkhistorie B (5 + 5 sp) med SPA2104 (10 sp)

Fra og med høsten 2016 vil SPA2309 - Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) erstatte SPA2302

SPA2102 - Spansk språk: Pragmatikk har semesteroppgave som eksamensform og oppfyller forskriftens krav om fordypningsoppgave i 3. studieår.

Fra og med høsten 2018 erstattes IBER1501 med SPA1500.

Studenter i utveksling: studenter som skal på utveksling i 5. semester må finne minst ett emne med semesteroppgave som eksamensform i utlandet. Emnet trenger ikke overlappe SPA2102 innholdsmessig.

Tidligere kunne man også velge LATAM2503, LATAM2504, LATAM2506, LATAM2509, LATAM2510, SPA1302 eller SPA2104 som valgfrie emner i 80-gruppen i spansk. Det tilbys ikke lenger undervisning i disse emnene, men studenter som har noen av disse emnene fra tidligere kan likevel bruke dem som valgfrie emner, under forutsetning av at disse ikke overlapper med andre emner i 80-gruppen.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED