80-gruppe – Tysk, lektorprogrammet (LEKT14-80TYSK)

Om emnegruppen

Denne siden gjelder for studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet f.o.m. høsten 2016.

For studenter med oppstart høsten 2014 og 2015, se emnegruppen her.

Emner i emnegruppen

Emnegruppen består av syv obligatoriske emner, til sammen 70 studiepoeng, samt ett valgfritt tysk-emne på 10 studiepoeng:

Obligatoriske emner:

Valgfritt emne på 10 studiepoeng:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • LEKTOR_FREMMED