90-gruppe – Masterspesialisering i biologi, Lektorprogrammet (LEKT14-90BIO)

Om emnegruppen

Du får kompetanse som gjør deg i stand til å beskrive og forklare biologiske prosesser på flere organisasjonsnivåer. Du lærer de biologiske begrepene og prosessene gjennom en kombinasjon av teori, eksperimenter, observasjoner, modellering, beregninger og teknologiske anvendelser - nettopp slik biologer jobber. På denne måten får du en bred faglig plattform slik at du står rustet til å hjelpe elever i deres møte med biologifaget og biovitenskapelig metode.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (oppdatering kommer)

Valgfrie emner:

  • 20 studiepoeng med emner X1 og X2

X1 og X2 velges i samråd med veileder/koordinator ved Institutt for biovitenskap og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved. Emnene velges blant emner på masternivå (4-5000 nivå) og bachelor (3000-nivå).

Det er begrensninger på hvilke fagretninger innen biologien det er mulig å ta en masterspesialisering i. Ta kontakt med studieseksjonen på Institutt for biovitenskap for nærmere informasjon.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning realfag med 80-gruppen i biologi.