90-gruppe – Masterspesialisering i engelsk, Lektorprogrammet (LEKT14-90ENG)

Om emnegruppen

På masterspesialiseringen i engelsk får du en etterspurt tverrfaglig kompetanse og en omfattende språklig og kulturell forståelse av den engelskspråklige kulturkrets. Masterspesialiseringen gir deg et solid faglig utgangspunkt for et virke som engelsklektor i den norske skolen.

Du kan velge mellom en rekke valgfrie emner innen engelsk språk, kultur og litteratur som gjør at du kan bygge en individuell tilpasset mastergrad. Gjennom obligatoriske emner og masteroppgaven har du mulighet til å fordype deg i en av fire fagdisipliner:

  • Amerikanske studier
  • Britiske studier
  • Engelskspråklig litteratur
  • Engelsk språk

I masterspesialiseringen lærer du å tenke kreativt, analytisk, kritisk og selvstendig om komplekse problemstillinger og du tilegner deg meget gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig, med en høy grad av grammatisk og idiomatisk korrekthet.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

  • 40 studiepoeng med engelsk-emner på 4000-nivå

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning engelsk med 80-gruppen engelsk.